Magyar Vitorlás Szövetség
Biztosításkötés Magyar Vitorlás Szövetség tagoknak

FOGYASZTÓVÉDELEM

Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Kapcsolódó linkek:
Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr
A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/
Az Eurorisk Kft. email-címe: info@eurorisk.hu


Pénzügyi Navigátor Füzetek

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénzügyi fogyasztóvédelem erősítése, valamint a pénzügyi tudatosság és kultúra fejlesztése érdekében Pénzügyi Navigátor címmel 40 különböző pénzügyi helyzetet átfogó tájékoztató füzetet készített. Az Eurorisk, mint az Ön biztosítási alkusza számára kiemelten fontos, hogy Önhöz is eljussanak a pénzügyi felügyelet tájékoztatói, megismerhesse az abban foglaltakat. A füzetsorozatból eddig elkészült biztosítási témájú kiadványok az alábbi linken érhetők el:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek

A biztosítási témájú kiadványok címei az alábbiak:

  • Gépjárműve biztosításáról
  • Védje önmagát és értékeit
  • Befektetési célú biztosítások
  • Nyugdíjbiztosítások

A sorozat további biztosítási témájú köteteinek megjelenéséről folyamatosan tájékoztatást adunk.


Tisztességes javadalmazás

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük, hogy jelezzék számunkra, ha a biztosítási termék értékesítése során a tisztességes javadalmazás szabályainak megsértését, illetve ha ezen keresztül az Önök számára hátrányos helyzet kialakulását vélelmezik. Társaságunk minden ilyen bejelentést dokumentáltan kivizsgál.

Köszönettel:
az Eurorisk csapata